Sådan gør du

Borgere skal anmelde navngivning, navneændring, faderskab og dødsfald via www.borger.dk

FØDSEL anmeldes af jordemor.
Er forældrene ikke gift, men enige om fælles forældremyndighed, kan de indenfor de første 14 dage efter fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndighed via www.borger.dk.
Sker dette ikke, behandles faderskabssagen i Statsforvaltningen.

NAVNGIVNING – DÅB
Et barn får navn enten ved navngivning eller ved dåb.
Et barn skal have navn senest ½ år efter fødslen.
Forældrene /den af forældrene, som har forældremyndigheden, sørger for at det sker.
En liste med godkendte fornavne findes på Kirkeministeriets hjemmeside, www.km.dk.
Dåb aftales med sognepræsten.
Inden dåben har forældrene en samtale med præsten.
Navngivning eller navneændring sker ved anmeldelse via www.borger.dk

VIELSE
Kirkelig vielse aftales med sognepræsten, gerne i god tid forinden.
Før vielsen har brudeparret en samtale med præsten.
For at blive viet i kirken, skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken.
Og der skal være tilknytning til sognet.
Inden vielsen skal parret udfylde en ægteskabserklæring.
Dette sker ved henvendelse til Thisted Kommune via www.borger.dk

DØDSFALD
Anmeldelse af dødsfald skal ske til præsten i afdødes bopælssogn.
Senest to dage efter dødsfaldet og anmeldelsen sker digitalt.
Bedemanden kan bistå med dette.
Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med præsten.
De nærmeste pårørende holder en samtale med præsten.