Om gudstjenesten

Præludium – orgelmusik

Indgangsbøn

1. Salme

Hilsen: Præst: Herren være med jer! Menighed: Og Herren være med dig! Præst: Lad os alle bede!

Præsten beder én af dagens bønner

Læsning fra Det Gamle Testamente *

2. Salme

(hvis der er dåb, følger dåben efter 2. salme)

Læsning fra Det Nye Testamente *

Trosbekendelse (udelades, hvis der har været dåb. Trosbekendelsen er trykt på salmebogens næstsidste side.)

3. Salme

Læsning af søndagens evangelium * Præst: Dette hellige evangelium skriver….. Menighed: Gud være lovet for sit glædelige budskab!

Prædiken

Kirkebøn

Bekendtgørelser

Apostolsk velsignelse *

4. Salme

Nadver:

Præst: Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn! Vi takker og lover dig, Gud Fader…… Menighed: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste! Præst: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn. Menighed: Hosianna i det højeste! Præst: Opstandne Herre og frelser…….. Menighed: Amen! Præst: Vor Fader, du som er i himlene…….. Menighed: Amen! Præsten læser indstiftelsesordene * Herefter synges: O, du Guds lam! med korsets skam, du bar alverdens synder, derfra al trøst begynder; miskundelig, forbarm du dig! Nadvergæsterne går op til alteret og knæler ved alterbordet. Præst (og evt. kirkesanger) uddeler brødet og vinen til den enkelte. Efter uddelingen afslutter præsten med bortsendelsesord og fredsønske.

5. Salme

Præst: Lad os alle bede! Præsten beder den afsluttende bøn. Hilsen Præst: Herren være med jer! Menighed: Og Herren være med dig! Velsignelse * Menighed: Amen, Amen, Amen!

6. Salme

Udgangsbøn Postludium Menigheden bliver siddende i kirken mens musikken lyder. ___________________________________________________________________

* betyder, at menigheden rejser sig. Der kan ved særlige gudstjenester forekomme afvigelser fra ovenstående.