Menighedsrådet

Underskriftsberettiget:
Formand og kasserer

Stående udvalg:
Kirkebogsførende sognepræst og formanden

Formand:
Tommy Kragh
Grandalsvej 17
7700 Thisted
Tlf. 30112772

Næstformand og kirkeværge:
Heidi B. Sejersbøl
Hvidhøjvej 21
7700 Thisted
Tlf. 26131427


Sekretær:
Charlotte Brix Mikkelsen
Gråkildevej 22
7700 Thisted
Kontaktperson:
Stig Kirk Nielsen
Grandalsvej 47
7700 Thisted.
Kasserer:
Bo Diechmann
Åbrinken 28
7700 Thisted
TLF: 3167 9888

Menigt medlem:
Jan Bang Madsen
Gråkildevej 60
7700 Thisted
Tlf. 97912845 – 61262845
jbm@jbmsoft.dk
Lisbeth Damgren
tlf.: 21 80 17 50
mail: ldh@km.dk
Medarbejder repræsentant:
Graver Peter Thorhauge
tlf. 2461 9480
BILLEDE PÅ VEJ 
Regnskabsfører – ikke medlem:
Charlotte Dam Mikkelsen
Mobil: 5115 4665
 

Stående præstegårdsudvalg:
Menighedsrådet

Valgbestyrelse:
Charlotte Brix Mikkelsen og Jan Bang Madsen

Formand valgbestyrelse: 
Jan Bang Madsen