Menighedsrådet

Formand:
Tommy Kragh
Grandalsvej 17
7700 Thisted
Tlf. 30112772
Kirkeværge:
Heidi B. Sejersbøl
Hvidhøjvej 21
7700 Thisted
Tlf. 26131427

Kasserer:
Jens Ole N. Andersen
Vorupørvej 14
7700 Thisted
Tlf. 97921092 – 2029 0974
Mail: jens-ole@hjempost.dk

Kontaktperson:
Stig Kirk Nielsen
Grandalsvej 47
7700 Thisted.  (Foto følger)
BILLEDE PÅ VEJBILLEDE PÅ VEJ
Menigt medlem:
Menigt medlem
Bo Diechmann
Åbrinken 28
7700 Thisted
TLF: 3167 9888

Menigt medlem:
Jan Bang Madsen
Gråkildevej 60
7700 Thisted
Tlf. 97912845 – 61262845
jbm@jbmsoft.dk
BILLEDE PÅ VEJ 
PGU-kasserer – ikke medlem:
Charlotte Dam Mikkelsen
Mobil: 5115 4665
 

Underskriftsberettiget:
Formand og kasserer

Stående udvalg:
Kirkebogsførende sognepræst og formanden

Stående præstegårdsudvalg:
Menighedsrådet

Valgbestyrelse:
Bo Dichmann og Jens Ole Andersen

Formand valgbestyrelse: