Præster

Provst i Thisted Provsti og sognepræst i Tilsted
(KIRKEBOGSFØRER)
Lisbeth Damgren
tlf.: 21 80 17 50
mail: ldh@km.dk
Mandag fri

Helle Sommer Kjærgaard
tlf.: 21 38 86 65
mail: hsk@km.dk
Mandag fri