Minikonfirmanderne

                         Minikonfirmander 2024

Minikonfirmander i 2024 – forgår i efteråret, nærmere info følger