Kirkegården

På Tilsted Kirkegård er der to kirkegårdsafsnit: Det gamle kirkegårdsafsnit, som ligger tæt omkring Tilsted Kirke, samt det nye kirkegårdsafsnit, som blev indviet i 2003, placeret på et område umiddelbart syd for Tilsted Kirke. Lågerne mellem den gamle og den nye kirkegård er skabt af billedhugger Erik Heide.

Traditionelle kiste- og urnegravsteder:
Traditionelle kistegravsteder findes på begge kirkegårdsafsnit. Kistegravsteder udlægges (normalt) med 1 eller 2 gravpladser. Gravstederne er indhegnet af stedsegrønne hække. Gravstedet kan anlægges efter de efterladtes ønske og gravstenen kan ligge eller stå oprejst.

Traditionelle urnegravsteder findes på begge kirkegårdsafsnit. Urnegravstederne på det gamle kirkegårdsafsnit er 1 x 1 m, og der kan nedsættes op til 2 urner på gravstedet. Gravstedet er markeret af chaussésten. Gravstedet kan anlægges efter de efterladtes ønske. Gravstenen skal stå oprejst og må være 0,50 x 0,60 m. Urnegravstederne på det nye kirkegårdsafsnit er 0,8 x 0,65 m. Der må nedsættes 2 urner på gravstedet. Gravstedet er udlagt i klippet græs og er ikke indhegnet. På gravstedet nedsættes en speciel vase, som skal anvendes når der sættes blomster. Der kan plantes sommerblomster umiddelbart foran gravstenen. Gravstenen må være 0,40 x 0,50 m. De efterladte kan selv sørge for ren- og vedligeholdelse af det traditionelle kiste- og urnegravsted. Det kan aftales med graveren om ren- og vedligeholdelse jf. gældende betingelser.

Anonyme gravsteder:
Anonym kiste- eller urnenedsættelse foretages i Egelunden. Der er ingen markering af gravstedet. Blomster, kranse og lignende anbringes ved birketræerne midt på kirkegårdsafsnittet. Ved anonym begravelse/bisættelse i Egelunden skal der, når kisten/urnen sættes ned, betales for ren- og vedligeholdelsen i hele fredningstiden.

Kiste- og urnegravsteder i græs og egelund:
Urner kan nedsættes i græsplæne på det gamle kirkegårdsafsnit. Der kan nedsættes op til 2 urner på gravstedet. Gravstedet er ikke indhegnet, og der kan ikke plantes på gravstedet. Der nedsættes en stenvase, som skal anvendes, når der sættes blomster på gravstedet. Dog må blomster fra bisættelsen lægges på gravstedet på bisættelsesdagen og indtil gravstedet er etableret. Gravsten ligger i niveau med terrænet og skal være 0,40 x 0,60 m.

Kister og urner kan nedsættes i Egelunden på det nye kirkegårdsafsnit. Gravstederne udlægges i græs. Kistegravsteder udlægges til 1 eller 2 kister, og urnegravstederne udlægges til 1-4 urner. Gravstederne er ikke indhegnede, og der kan ikke plantes på gravstedet. Ved gravstenen nedsættes en stenvase, som skal anvendes, når der sættes blomster på gravstedet. Dog må blomster fra begravelsen/bisættelsen lægges på gravstedet umiddelbart efter at kisten/urnen er sat ned og indtil grav-stedet er etableret. Gravsten ligger i niveau med terrænet og skal være 0,40 x 0,60 m. Ved kiste- og urnenedsættelse i græs skal der ved gravstedets etablering betales for ren- og vedligeholdelsen i hele fredningstiden.

Fredningstider på Tilsted Kirkegård:
Kistegravsteder: 25 år
Urnegravsteder: 10 år