Høstaften

Nu er det længe siden!

Fortællinger om høst og gavmildhed
I barndommens land var halmballerne så små, at man kunne håndtere dem med en høtyv. Man kunne lægge sig helt faldt på vognlæsset og få lov at blive liggende, mens ladvognen langsomt og forsigtigt blev bakket ind i laden. Hele verden duftede af overskud og høst.
Det er høstfortællingernes afsløring af gavmildhed, der er den røde tråd gennem aftenens fortællinger, der er hentet fra både bibelens univers og andres og egne erindringer. Vi vil gæste på Betlehem, Fly og Sundby på den anden side af fjorden.
Aftenens fortæller er Svende Grøn, der har skrevet og fortalt det meste af sit liv. Han arbejder som konsulent for Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø provstier.
Tilsted sognehus
Onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 19.30. Denne aften er der plads til 30 efter princippet først til mølle

Ny Præst i Tilsted

Ny Præst i Tilsted

Sognepræst i Ormslet Pastorat i Århus Stift, Lisbeth Damgren, er pr. 15. august udnævnt til provst for Thisted Provsti og sognepræst i Tilsted Pastorat. Lisbeth har mange års erfaring som sognepræst og har deltaget aktivt i det lokale sognearbejde.
Det er derfor med stor glæde, at vi kan byde velkommen Lisbeth og ser frem til et frugtbart samarbejde til gavn for sognet. Helle Sommer fortsætter som bistandspræst til provsten.

Det nye menighedsråd

På valgforsamlingen tirsdag d. 15. september blev det nye menighedsråd valgt for en kommende 4 – års periode, som starter ved kirkeårets begyndelse 29. november

Valgt blev:
Bo Diechmann
Heidi Buchhave Sejersbøl
Tommy Horn Kragh
Stig Lindy Kirk Nielsen
Charlotte Brix Mikkelsen
Jan Bang Madsen

Frem til tirsdag d. 13. oktober 2020 er der mulighed for at indlevere en kandidatliste som kan udløse et afstemningsvalg. Listen skal afleveres til formanden for valgbestyrelen
Jens Ole Nørnberg Andersen

RING TIL PRÆSTEN

Har du brug for en at tale med i disse tider, hvor vi skal holde afstand og blive hjemme, så er du velkommen til at ringe til din sognepræst for en snak.

Sognepræsten kan også ringe til dig

Præst Lisbeth Damgren – 21801750
Præst Helle Sommer – 21388665