Kontakt

Ang. kirkegården
Mail: tilstedkirkegaard@gmail.com

Tilsted kirke
Vuskjærvej 1
7700 Thisted
Åbningstid – normalt mandag-fredag 8-16

Præst
Helle Sommer Kjærgaard
Lyngbyvej 36
7755 Bested Thy
Mobil: 21388665
Mail: hsk@km.dk
Præst 
Anna Marie Sloth (kirkebogsfører)
Tlf. 2274 1552
Mail: amsloth@mail.dk
BILLEDE PÅ VEJ
Graver
Peter Thorhauge
Hundborgvej 132
7700 Thisted 
Telefon: 97923670 
Mobil: 24619480
Mail: tilstedkirkegaard@gmail.com
Gravermedhjælper
Kurt Michael Jensen
Vestergade 53A. 2.tv
7700 Thisted
Tlf: 25210032
BILLEDE PÅ VEJ
Organist
Annette Boch Pedersen
Vandhøjvej 83
7752 Snedsted
Tlf: 9793 3940
Mail: annetteboch@gmail.com
Kirkesanger
Kirsten Humlum 
Næstrupvej 42, Sjørring 
7700 Thisted
Tf: 97971508 
Mail: kihumlum@gmail.com