Kirkebil

Sognets beboere kan bestille kirkebil til sognets gudstjenester. Henvendelse til Thisted Taxa 9792 0422 senest dagen før. Brugeren betaler kr. 10.