Dåb/Navngivning

Dåb aftales med præsten, som har gudstjenesten den søndag hvor dåben skal finde sted. 

Præsten skal bruge oplysninger om barnets navn og personnummer, samt navn og adresse på 2-5 faddere. Forud for dåben skal man have en samtale med præsten. Efter dåben indberetter præsten barnets navn.

Voksendåb: Ved dåb af voksne er det en forudsætning, at vedkommende ikke tidligere er døbt med den kristne dåb. Henvendelse sker til den præst, som skal forestå dåben. En forudgående samtale eller evt. dåbsoplæring aftales med præsten.

Navngivning: Skal, så vidt muligt, ske digitalt og dette gøres via borger.dk

En liste med godkendte fornavne til henholdsvis piger og drenge findes på Familiestyrelsens hjemmeside ast.dk.