FASTELAVN TILSTED KIRKE søndag d. 23. februar kl. 14.00

Traditionen tro inviterer vi til Familiegudstjeneste i Tilsted Kirke og Børnekoret synger med denne søndag. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning – med tønder til både små og store. Vi slutter med kakao og fastelavnsboller i konfirmandstuen eller Sognehuset. Mød gerne udklædt til en festlig eftermiddag. Arrangementet er et samarbejde mellem KFUM-spejderne og menighedsrådet.

Ny sognepræst

Sognepræst Anna-Marie Sloth har fået nyt embede i Sydvestmors pastorat fra 1. februar 2020. Tidligere provst Jens Munksgaard ansættes som sognepræst i en 50% stilling frem til 31. maj. Helle Sommer Kjærgaard fortsætter som bistandspræst i sognet.