Påskeblomst, hvad vil du her

Sådan begynder en af vores allermest kendte påskesalmer. Grundtvig skrev den i 1817 og Carl Nielsen satte melodi til digtet i 1910. Påskeblomsten er påskeliljen. Den gamle dobbelte påskelilje, som i dag er meget sjælden, men som da – Grundtvig skrev digtet – voksede overalt og derfor ikke var noget særligt. Ja, den havde ”ikke noget at betyde”, som Grundtvig formulerer det. Man regnede den ikke for noget. Men netop det helt almindelige bliver i Grundtvigs digt til det helt særlige. Akkurat som Gud udvalgte et almindeligt menneske til at føde sin søn og verdens frelser.Påskeliljens blomstringstid er kort. Men

den blå anemone

Så er det forår!Vintergækker og erantis har længe piblet frem af jorden og står der gule og hvide. Og man kan nærmest kun blive glad af at se på dem.Det at livet bryder frem af den sorte jord er måske det stærkeste tegn på liv.Og livet det trænger vi til. Det har længe nok været på voveblus med coronarestriktioner.Nu kommer foråret. Nu kommer livet. Det er på vej. Hør her Kaj Munks sang om en anden forårsbebuder, den blå anemone.En sang om liv og frihed, skrevet under 2. verdenskrig Værs’go’ (Solist: Ida Damgren, klaver: Anette Boch, teknik: Bo Diechmann) 

Konfirmandindskrivning

Konfirmation Tilsted Kirke 2021 – Bededag 30. april

Kære forældre og kommende konfirmander

Konfirmandindskrivningen bliver i år grundet omstændighederne i først omgang skriftlig.

Skal dit barn konfirmeres i 2021 vil jeg bede om at I enten ringer til mig eller sender mig en mail.

Mobil 21 38 86 65 eller mail hsk@km.dk

Efter telefonsamtalen eller mail fra jer, vil jeg sender jer en tilmeldingsplanket.
Den bedes I aflevere i Tilsted Præstegårds postkasse inden d. 25. juni.

Senere vil jeg i september måned bede om et personligt fremmøde.
Jeg vil træffe aftale med hver enkelt familie om det tidspunkt, hvor I skal komme.

Mødet med hver enkelt konfirmand og familie bliver afholdt i Sognehuset, Silstrupvej 28.

Med venlig hilsen
Helle Sommer
mobil 2138 8665 – mail: hsk@km.dk