Kontakt

Ang. kirkegården
Mail: tilstedkirkegaard@gmail.com

Tilsted kirke
Vuskjærvej 1
7700 Thisted
Åbningstid – normalt mandag-fredag 8-16

Præst
Helle Sommer Kjærgaard
Lyngbyvej 36
7755 Bested Thy
Mobil: 21388665
Mail: hsk@km.dk
Provst i Thisted Provsti og sognepræst i Tilsted
(KIRKEBOGSFØRER)
Lisbeth Damgren
tlf.: 21 80 17 50
mail: ldh@km.dk
BILLEDE PÅ VEJ
Graver
Peter Thorhauge
Hundborgvej 132
7700 Thisted 
Telefon: 97923670 
Mobil: 24619480
Mail: tilstedkirkegaard@gmail.com
Gravermedhjælper
Kurt Michael Jensen
Vestergade 53A. 2.tv
7700 Thisted
Tlf: 25210032
BILLEDE PÅ VEJ
Organist
Annette Boch Pedersen
Vandhøjvej 83
7752 Snedsted
Tlf: 9793 3940
Mail: annetteboch@gmail.com
Kirkesanger
Kirsten Humlum 
Næstrupvej 42, Sjørring 
7700 Thisted
Tf: 97971508 
Mail: kihumlum@gmail.com