Sådan gør du

FØDSEL anmeldes af jordemor.
Er forældrene ikke gift, men enige om fælles forældremyndighed, kan de
indenfor de første 28 dage efter fødslen indgive anmeldelse om fælles
forældremyndighed via www.borger.dk.
Sker dette ikke, behandles faderskabssagen i Familieretshuset.

NAVNGIVNING
Et barn får navn enten ved navngivning eller ved dåb.
Et barn skal have navn senest ½ år efter fødslen.
Forældrene/den af forældrene, som har forældremyndigheden, sørger for at
det sker.
Navngivning eller navneændring sker ved anmeldelse via  www.borger.dk
En liste med godkendte fornavne findes på Kirkeministeriets
hjemmeside,  www.km.dk .

DÅB
Dåb aftales ved, at forældre kontakter en af sognepræsterne.
Inden dåben har forældrene en samtale med præsten.
Dåben kan finde sted også selvom barnet er navngivet og mere end ½ år
gammelt.

VIELSE
Kirkelig vielse aftales med sognepræsten gerne i god tid forinden, det samme
med kirkelig velsignelse.
Før vielsen har brudeparret en samtale med præsten.
For at blive viet i kirken, skal mindst en af parterne være medlem af
Folkekirken, og der skal være tilknytning til sognet.
Inden vielsen skal parret udfylde en ægteskabserklæring.
Dette sker ved henvendelse til bopælskommunen via www.borger.dk

DØDSFALD

Bedemanden kontaktes.
Anmeldelse af dødsfald skal ske til præsten i afdødes bopælssogn, senest to
dage efter dødsfaldet og anmeldelsen sker digitalt.
Bedemanden hjælper med det.
Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med præsten.
De nærmeste pårørende holder en samtale med præsten.