FASTELAVN TILSTED KIRKE søndag d. 23. februar kl. 14.00

Traditionen tro inviterer vi til Familiegudstjeneste i Tilsted Kirke og Børnekoret synger med denne søndag. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning – med tønder til både små og store. Vi slutter med kakao og fastelavnsboller i konfirmandstuen eller Sognehuset. Mød gerne udklædt til en festlig eftermiddag. Arrangementet er et samarbejde mellem KFUM-spejderne og menighedsrådet.