Vielse

Vielse:
Kirkelig vielse aftales med sognepræsten. Det anbefales at aftale datoen for
vielsen i god tid. Nogle uger før vielsen har brudeparret en samtale med præsten.

For at blive viet i kirken skal skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken,
og der skal være tilknytning til sognet. Inden vielsen skal parret udfylde en
ægteskabserklæring. Dette sker ved henvendelse til Thisted Kommune via www.borger.dk