Præstens spalte

”Blæsten går frisk over Limfjordens van-
de” – sådan tog jeg mig selv i at synge, da

jeg en solfyldt maj-dag kørte over Mors

med retning mod Thy, for at finde til Til-
sted. Og det blev ved med at synge i mig.

Glade sange og med en tro på, at det ville
falde let at finde tonen med jer i Tilsted
sogn. Så det var med forventning at jeg
efter et besøg sendte en ansøgning afsted,

for om jeg kunne blive den nye sogne-
præst i Tilsted sogn.

Og heldigvis synes menighedsrådet også
vi ville kunne finde melodien sammen og
pegede på mig, som jeres nye sognepræst.
Så her er jeg.
Hvem er jeg?

Jeg er født og opvokset i Østervrå i Vend-
syssel. Jeg læste teologi i Aarhus med et

enkelt år i Edinburgh, Skotland. I min stu-
dietid var jeg engageret i KFUM og KFUK

og lancering af Ten Sing i Danmark. Efter
endt uddannelse blev jeg landssekretær i

KFUM og KFUK, hvor jeg særligt arbej-
dede med forkyndelse, unge og medarbej-
derledelse.

Siden 2000 har jeg været sognepræst.

De første 19 år i Kristrup sogn i den syd-
lige del af Randers. Et gammelt landsogn,

der er vokset ind i byen. Det seneste år i
Ormslev sogn. Et stort forstadssogn til
Aarhus. Som sognepræst i store bysogne

går tiden naturligvis hurtigt med tradi-
tionelle præsteopgaver; undervisning af

konfirmander og minikonfirmander, sjæ-
lesorg, gudstjeneste, vielser, begravelser

og bisættelser. Derudover har jeg været
optaget af, hvordan kirken kan være en
del af lokalsamfundet; hvordan kirkeliv
og folkeliv kan finde fælles liv. Ligesom
jeg har været optaget af arrangementer og

projekter på tværs af sogne og fælles for
et helt provsti. Jeg glæder mig til at bringe
nogle af de erfaringer, jeg bringer med
mig, i spil i Tilsted sogn i samarbejde med

menighedsrådet, foreninger, skoler og in-
stitutioner.

Mine tre børn er voksne – eller næsten –
og bliver i Aarhus, så jeg flytter alene ind i
den flotte, nyrenoverede præstebolig midt
i Tilsted. Jeg glæder mig til at blive en del
af folkelivet i byen, så det bliver et kendt
ansigt, man kommer til, når man møder
præsten.
Ud over at være præst i Tilsted sogn
sammen med Helle Sommer Kjærgaard,
skal jeg være provst i Thisted Provsti. Det
bliver en ny udfordring for mig og jeg er

blevet fortalt, at den del af embedet kom-
mer til at tage sin tid.

Jeg glæder mig til at flytte til ”Limfjor-
dens vande” og til at lære jer at kende.

Lisbeth Damgren