Navneændring

Navneændring sker ved anmeldelse via borger.dk. Der er gebyrer på visse navneændringer.
Der skal betales et gebyr for behandling af ansøgninger om navneændringer. Indbetalingen kan ske som en elektronisk indbetaling (med Dankort – ikke netbank) eller ved indbetaling på posthus eller i pengeinstitut.

Navneændringer der foretages i forbindelse med en vielse er gebyr-fri såfremt ægtefællerne opnår en form for navnefællesskab. Navneændringer for børn under 18 år, der følger forældrenes navneændring er ligeledes gebyrfri.