Klik på billedet af det sogneblad du vil læse, hvorefter det downloades.

Stof til næste nummer af SOGNET indleveres til medlem af menighedsrådet, Jens Ole N. Andersen, Vorupørvej 14, 7700 Thisted. Tlf. 2029 0974 - 9792 1092. Mail: jens-ole@hjempost.dk. Siden redigeres af Klaus Brostrøm 9792461

TIlstedSogneblad_september 2019_web.pdf

TIlstedSogneblad_juni 2019_web.pdf

Tilsted Sogneblad_1_2019_web.pdf

Tilsted Sogneblad_3_2018_web (2).pdf

Tilsted Sogneblad_4_2018_web.pdf

 

.