Menighedsrådet

Formand:
Tommy Kragh
Grandalsvej 17
7700 Thisted
Tlf. 30112772


Kirkeværge:
Heidi B. Sejersbøl
Hvidhøjvej 21
7700 Thisted
Tlf. 26131427


Kasserer:
Jens Ole N. Andersen
Vorupørvej 14
7700 Thisted
Tlf. 97921092 - 2029 0974
Mail: jens-ole@hjempost.dk


Næstformand & bygningskyndig:
Bent Riis
Kløvervej 4 
7700 Thisted 4
Tlf. 97922470

Kontaktperson:
Stig Kirk Nielsen
Grandalsvej 47
7700 Thisted.  (Foto følger)

 


Sekretær og præst:
Mariann Amby
Silstrupvej 34
7700 Thisted
Tlf.: 97921750
Mobil: 51154407
Email: mda@km.dk

Menigt medlem:
Kirsten Anne Bonde
Silstrupvej 61
7700 Thisted
Tlf. 97924330

PGU-kasserer - ikke medlem:
Lene H. Søndergaard
Silstrupvej 12, 7700 Thisted
Tlf. 9798 1405 - Mobil: 5115 4565
Mail: lehs@km.dk

 
Underskriftsberettiget:
Formand og kasserer

Stående udvalg:
Mariann Amby, Tommy Kragh og Bent Riis

Stående præstegårdsudvalg:
Menighedsrådet

Valgbestyrelse:
Bent Riis, Kirsten Bonde og Jens Ole Andersen

Formand valgbestyrelse:
Bent Riis