Går du i 6. klasse og bor i Tilsted sogn, skal du konfirmeres den 17. maj 2019, - Så inviteres du og dine forældre til konfirmandindskrivning i Tilsted præstegård.

Onsdag den 6. juni fra kl. 16-18
Torsdag den 6. juni fra kl. 16-18
Tirsdag den 19. juni fra kl. 16-18

I beslutter selv hvilken dag. I venter blot på hinanden, mens jeg taler med den enkelte konfirmand og forældre. Jeg skal bruge konfirmandens fulde navn, cpr. nr. og en mailadresse ved indskrivningen. I er velkomne til enten at maile eller ringe.

Med venlig hilsen - Helle Sommer 

Tlf. 21388665.- mail:hsk@km.dk