Udgivet af Kent Arne Fredslund-Madsen, tir d. 7. mar 2017, kl. 11:21

Børnekoret er nu startet på forårssæso­nen, og har allerede medvirket ved en »reformations«-gudstjeneste; udover at de store i koret har ageret kirkesangere ved en fyraftensgudstjeneste!
Koret består af sangere fra 3.-6. klasse fra Tilsted skole.
Vi øver hver torsdag kl. 15.05-16.00 i Tilsted Kirke, og derudover medvirker vi ved udvalgte
gudstjenester i Tilsted Kirke.
Vi skal medvirke ved Fastelavnsgudstje­nesten og Stjernestund. Der er også mu­lighed for at høre os synge Palmesøndag og til konfirmationen. Vi skal også deltage i et stort børnekor-stævne her i Thisted i marts, hvor vi skal synge sammen med mange andre børn. Det bliver rigtig sjovt.
Vores korleder hedder Annette, og hun spiller også på orglet i kirken…, og så er hun også korleder for Nordvestjysk Pige­kor.
Har du lyst til at være med? Så bare kom.
Vil du gerne vide mere? Så kan du kontakte
Annette på tf 21964448
mail: an­netteboch@gmail.com

Kategorier Nyheder