Søndag d. 12. januar 2020

Menighedsrådsmøde

Der afholdes menighedsmøde efter gudstjenesten kl. 10.30.

Det afholdes enten i præsteboligen eller Sognehuset. Stedet vil blive oplyst på dagen.

Der vil være frokost og kaffe og menighedsrådet vil bl.a. fortælle om ombygning af præstebolig og om Sognehuset.